Friends Acts 29. Vänners Apostlagärningarna 29.

34186174485_5246030edd_oClick here for previous Friends Acts 29.

Jesus stories

Peter and I equip a lot of saints who also become our friends. I’m in awe regarding what God is doing through them. By the fruit you know the tree. Here follow some selected testimonies from their abundance.

Lana and Brady in Canada, British Columbia

“So we just took Molly for a walk in our complex. Eight youth at the underpass were smoking dope. Brady asked them about pain. We prayed for the first guy with knee pain and he was instantly healed 8/10. When Brady said “Jesus” one of the girls ran down the hill and said “I’m out of here, I don’t want anything to do with Jesus”. But, after the guy was healed and she saw it was real, she walked back to us asking for prayer for her sprained arm, that was in a tensor bandage. She was healed and removed the bandage.”

Marcelo Brazil, Brasilia

Baptism and kickstart

“Today we baptized three new siblings in their own faith to Jesus Christ. They were filled with the Holy Spirit and during the lunch at the restaurant we could kickstart one of them. She healed another young lady, that was with pain in her back. It was very precious to see both of them freaked out with the instant healing. So we talked  with the lady about Jesus and it was very nice!”

Deliverance

“Today was tremendous when we went to pray for Eliane, with pains in the belly and urine infection, as soon as we started she manifested demons and vomited blood. The more we prayed, she vomited more and blood manifested, we preached the gospel and she gave herself to Christ and was baptized.

She cried and told how she always asked God to send someone to help her, because she knew it was spiritual, including because her parents were practicing witchcraft. It was beautiful and shocking to see all this.”

Al King, Oklahoma

“This morning I prayed for a young woman that came to our school to work on a fundraising project. She was on crutches. She had pain from nerve damage as a result of getting kicked in the soccer game. She was miraculously healed and started crying. Her friend asked her what she was going to do with her crutch?

Her boss emailed me about an hour later and told me that she and he had just been talking last week about the fact that they have never witnessed a miraculous healing in their life. And this day they are blown away by God’s power.”

Edwin Mushuna, South Africa

“Just came back from hospital ministry. I have today seen miracles like never before. A lady who had a lump in her breast was healed. I ministried to her twice and did the steps you taught us during the core team last week. Man it worked! I also kickstarted another brother I was with and it was miracle after miracle. Praise to Jesus.”

Klicka här för föregående Vänners Apostlagärningarna 29.

Jesus berättelser

Peter och jag utrustar många heliga, som också blir våra vänner. Jag är i vördnad över vad Gud gör genom dem. Av frukten känner man trädet. Här följer några utvalda vittnesbörd utifrån deras överflöd.

Lana och Brady i Kanada, British Columbia

“Så vi tog Molly på en promenad i vårt område. Åtta ungdomar stod vid tunnelbanan och rökte. Brady frågade dem om smärta. Vi bad för den första killen med knäsmärta och han blev helad direkt 8/10. När Brady sa “Jesus”, sprang en av tjejerna nerför backen och sa “Jag sticker, jag vill inte ha något att göra med Jesus.” Men efter att killen blev botad och hon såg att det var på riktigt, kom hon tillbaka. Vi bad för hennes förstörda arm, som var i bandage. Hon blev helad och avlägsnade bandaget.”

Marcelo Brasilien, Brasilia

Dop och kickstart

“Idag döpte vi tre nya syskon på sin tro på Jesus Kristus. De blev fyllda av den Helige Anden och under lunchen i restaurangen, kunde vi kickstarta en av dem. Hon botade en annan ung dam, med smärta i ryggen. Det var väldigt dyrbart att se när båda två blev utom sig av ögonblicklig healing. Så vi pratade med henne om Jesus och det var väldigt bra! “

Befrielse

“Jag var väldigt väldigt då vi gick för att be för Eliane, så snart vi började manifesterades demoner och hon spydde blod. Vi predikade evangeliet och hon gav sitt liv till Jesus och döptes. Hon grät och berättade om hur hon alltid bett Gud, att skicka någon för att hjälpa henne, för att hon visste att det var andligt, bland annat eftersom hennes föräldrar praktiserar häxkraft. Det var vackert och chockerande att se allt detta. “

Al King, Oklahoma

“I morse bad jag för en ung kvinna, som kom till skolan för att jobba för ett insamlingsprojekt, hon hade kryckor. Hon hade smärta från nervskador, som ett resultat av att bli sparkad under en fotbollsmatch. Hon blev mirakulöst helad och började gråta. Hennes vän frågade henne vad hon skulle göra med sin krycka?

Hennes chef emailade mig ungefär en timme senare och berättade för mig att hon och han bara hade pratat förra veckan om att de aldrig hade bevittnat ett mirakulöst helande i sitt liv. Och denna dag blev de fullständigt betagna av Guds kraft. “

Edwin Mushuna, Sydafrika

“Kom precis tillbaka från sjukhusmissionen. Jag fick idag se mirakel som aldrig förr. En kvinna som hade en klump i hennes bröst, blev läkt. Jag lade mina händer på henne två gånger och tog de steg ni precis lärt oss under kärnteamet förra veckan. Jag kickstartade också en annan broder som var med och det var mirakel på mirakel. Ära vare Jesus. ”

 

 

Advertisements

One thought on “Friends Acts 29. Vänners Apostlagärningarna 29.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s