You ought to be teachers. Ni borde vara lärare. 

Hebrews 5:11 – 6:1
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.

For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.

Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,

A Bible teacher should teach others how to teach. Of course the startkit for a new believer is to be shown how to read the bible, but after learning the basics you should keep on study unto perfection. There’s more than basic instructions for a Christian. And it’s not about just head knowledge but revelation that gives life. After you have become a disciple and learnt how to read the Bible and talk to God. You should yourself start making disciples and teach them the basics.

Anyhow the point I want to make is that the minister gift “teacher”, according to the letter to the Ephesians 4:11, should not spoon feed the small “sparrows”, but teach them how to teach the Bible to others. It’s all about the whole body of Christ maturing to full height.

Hebreerbrevet 5:11 – 6:1
Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna.

Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,

En bibellärare bör lära andra hur de i sin tur ska lära andra. Självklart är starten att visa hur man läser bibeln, men efter att ha lärt dig grunderna, borde du fortsätta att studera till perfektion. Det finns mer än grunder i Bibeln för en kristen. Och det handlar inte bara om intellektuell kunskap, utan om uppenbarelse som ger liv. Efter att du börjat följa Jesus och lärt dig att läsa bibeln och prata med Gud, bör du själv göra lärjungar och lära dem grunderna.

Det jag vill belysa är att tjänstegåvan “lärare”, enligt Efesiebrevet 4:11, inte ska mata de “små sparvarna” med sked, men istället lära dem hur man lär ut Bibeln till andra. Det handlar om att hela Kristi kropp växer upp till full höjd i Kristus.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s