Being Church. Vara kyrka.

The last reformation

Oh Lord show us how to become the Church we are and the Church you paid for with your precious blood at Calvary.

This reformation is not about simple Church, but it’s about simply being Church and this is possible when spending a lot of time together and making oneselves interdependent on each other in different ways. It’s not about moving the Church building to the sofa, but coming together maybe daily doing things together and perhaps even owning things together.

So it’s not only about each one being priest and king as the royal priesthood we are and thus raising up from the Church bench. But out of love having fellowship in Christ with each other and God. Church is namely supposed to be the extended fellowship of the Godhead in complete unity.

It’s all about God the Father, the Son and the Holy Spirit. Thus it’s not enough being born again and being discipled to be the priest we are, but the purpose is to love and be loved. If we take away love we take away the essence of God. Love God, love your siblings in Christ and love the lost ones. Having fellowship because we love each other.

So it’s not about simple Church, but it’s about simply being church. First you become who you are and then you do what you are created and called to do. So what’s the mission? Is it still making disciples? Opening the eyes of the blind? Fish for the lost ones?

Yes the same mission but how we do Church need to be reformed. And this is not by doing simple Church or house Church but by simply being Church which is becoming who we are. We must make changes approaching each other and then let God unite us in Christ.

So if you are an apostle how are you Church? Through apostolic teams? Through living the life with the siblings you equipp? How do you as apostle make yourself interdependent? How do you make an example being Church?

Oh Lord, help us becoming the Church you died for, leading each disciple, apostle or not, in what to do, for this transformation to take place.

Den sista reformationen

Åh Gud visa oss hur vi blir den kyrka vi är och den kyrka du betalat för med ditt dyrbara blod på Golgata.

Denna reform handlar inte om enkla församlingar, men om bara att vara kyrka och detta är möjligt när vi spenderar mycket tid tillsammans och gör oss beroende av varandra på olika sätt. Det handlar inte om att flytta kyrkobyggnaden till soffan, men att träffas kanske dagligen och göra saker och ting tillsammans och kanske till och med ha gemensamt ägande.

Så det handlar inte bara om att var och en är präst och kung genom det kungliga prästadömet vi är och reser oss upp från kyrkbänken. Men av kärlek har gemenskap i Kristus med varandra och Gud. Kyrkan är nämligen tänkt att vara Guds utökade gemenskap i fullständig enhet.

Det handlar om Gud Fadern, Sonen och den Helige Ande. Således räcker det inte med att bli född på nytt och att bli lörjungatränad för att vara den präst vi är, men syftet är att älska och bli älskad. Om vi ​​tar bort kärleken tar vi bort Guds väsen. Älska Gud, älska dina syskon i Kristus och älska de förlorade. Att ha gemenskap eftersom vi älskar varandra.

Så det handlar inte om enkel kyrka, men det handlar bara om att vara kyrka. Först blir du vem du är och då gör du vad du skapats och kallats att göra. Så vad är uppdraget? Är det fortfarande att göra lärjungar? Öppna blinda ögon? Fiska människor?

Ja samma uppdrag, men hur vi gör kyrka behöver reformeras. Och det görs inte genom att införa enkla kyrkor eller huskyrkor, utan bara genom att bara vara kyrka att bli vilka vi är. Vi måste göra förändringar genom att närma oss varandra och sedan låta Gud förena oss i Kristus.

Så om du är en apostel, hur gör du kyrka? Genom apostoliska team? Genom att leva livet med syskonen du utrustar? Hur gör du som apostel dig själv beroende av andra? Hur är du ett exempel att vara kyrka?

Åh Herre, hjälp oss att bli den kyrka du dog för, led varje lärjunge, apostel eller inte, vad vi ska göra för att denna förvandling ska ske.

Advertisements

One thought on “Being Church. Vara kyrka.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s