USA 13. Sharing pearls. Dela pärlor.

Click here to see the previous blog post.

We had Church

Meeting as Church, at Cindy’s place, we shared Christ by having dinner together with communion and confessing of sins, followed by sharing pearls according to 1 Cor 14:26. The evening was marked by Gods presence and peace. Even a song was sang like by an angel with beautiful and remarkable words like from ancient days.

1 Corinthians 14:26
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up.

I started by reading a poem, click here to find it and later shared a revelation about hearing Gods voice from John 3:8. The poem was the first poem I was inspired to write as saved. The revelation was the first I received as born again. One sister shared then the lyrics of an old favorit song and unfolded that the Lord had inspired her to write some songs even if she isn’t a musician.

Cindy, who was baptised in the Spirit 2 days earlier, turned of the lights and lit a small candle, asking us all to close our eyes. Then she started loudly to sing a song in tongues. It was as an angel sang the song in uttermost beauty. Nobody received the interpretation, but it sounded like an ancient language and a woman started to cry and we were all moved in our innermost beings. I said it sounded like the language of the Inka Indians and Cindy  told us that her ancestors came from Peru. Striking isn’t it?

Peter shared a vision with a lady and a woman shared about forgiveness from the heart. Another lady said she was happy just to partake in the fellowship. Peter finally read the following bible text, by which our heartful gathering ended.

Psalms 139:23-24
Search me, O God, and know my heart!
Try me and know my thoughts!

And see if there be any grievous way in me,
and lead me in the way everlasting!

Klicka här för att se tidigare blogginlägg.

Vi hade kyrka

Vi hade kyrka hemma hos Cindy genom att dela Kristus genom att ha middag tillsammans med gemenskap och syndabekännelse, följt av tid att dela pärlor enligt 1 Kor 14:26. Kvällen präglades av Guds närvaro och frid. Även en sång sjöngs såsom av en ängel med vackra och märkliga ord som från forna dagar.

1 Corinthians 14:26
Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

Jag började med att läsa ett poem, klicka här för att hitta det och senare delade jag en uppenbarelse om att höra Guds röst från John 3: 8. Dikten var den första dikt jag inspirerades att skriva som frälst. Uppenbarelsen var den första jag fick som född på nytt. En syster delade sen texter av en gammal favoritsång och avslöjade att Herren hade inspirerat henne att skriva några låtar även om hon inte är en musiker.

Cindy som döptes i Anden 2 dagar tidigare, släckte lamporna och tände ett litet värmeljus samt bad oss alla att blunda. Sedan började hon sjunga högt en sång i tungor. Det var som om en ängel sjöng i yttersta skönhet. Ingen fick utydningen, men det lät som ett urgammalt språk och en kvinna började gråta och vi var alla berörda i vårt innersta väsen. Jag sade att det lät som det språk som Inkaindianerna talade och Cindy avslöjade att hennes förfäder kom från Peru. Slående är det inte?

Peter delade en vision med en dam och en kvinna delade om förlåtelse från hjärtat. En annan kvinna utryckte att hon var glad att bara delta i gemenskapen. Peter läste slutligen följande bibeltext, genom vilken vår innerliga samling slutade.

Psalms 139:23-24
Utrannsaka mig,
Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.

Se till om jag är på en olycksväg
och led mig på den eviga vägen.

Advertisements

6 thoughts on “USA 13. Sharing pearls. Dela pärlor.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s