Jesusberättelser – mina Apostlagärningar 29.  Jesus stories – my Actes 29.

Det är härligt att då och då sammanfatta vittnesbörd från livet som i Apostlagärningarna:

  1. Peter bönepromenerade i Piteå och gick in på macken jag tidigare botade en kvinna från höftproblem. Peter mötte hennes kollega som bekräftade miraklet att hon fortfarande var helad. Kvinnan själv hade tarmproblem och Peter bad för henne och hon blev mycket berörd. Det ska bli spännande att höra hennes vittnesbörd.
  2. Jag tvingade med Peter till skräddaren, för att låta sy om några klädesplagg. Han tyckte det var onödigt fokus på jordiska ting. Men när vi väl var där tog jag tillfället i akt att även predika Kristus genom tecken och under. Då vaknade han till och började låta Jesus göra ben lika långa. Jag befallde smärtan lämna genom handpåläggning. Det var en god kombination.
  3. Peter och jag valde att avstå från eventet Awakening Europe i Stockholm, men våra vänner från Örnsköldsvik ville träffa oss i samband med detta. De hade med sig sin tonårsdotter och hennes vännina. Peter talade ut att väninnan skulle bli frälst genom schack till frälsning. Han frågade mig om jag ville leda henne till tro, men jag upplevde inte att tillfället var rätt, så han bestämde att göra det själv. Plötsligt gavs dock tillfället i min hand och jag tog det. Den unga damen som inte mådde bra, tog emot Guds utsträckta hand genom Jesus Kristus. Dopet skulle hon ta del av lite senare. Ännu en evig människosjäl som vänder om till Gud och går från mörker till ljus. Tack Jesus!
  4. En kollega med ateistisk bakgrund, precis som mig, hade kraftig ryggsmärta och jag fick lägga mina händer på henne och be. Jag testade även om hennes ben var olika långa, men det var de inte. Hon blev mycket bättre och jag fick berätta för henne om Peters och min resa med Gud de senaste åren. Dagen efter bekräftade hon glatt att hon fortfarande var mycket bättre i ryggen.

It’s great to now and then summarize the testimony of life in Acts:

  1. Peter prayer walked in Piteå and went into the gas station I previously cured a woman from hip problems. Peter met her colleague who confirmed the miracle that she was still healed. The woman herself had intestinal problems and Peter prayed for her and she became very touched. It will be interesting to hear her testimony.
  2. I forced Peter to the tailor, to let sew on some clothes. He thought it was unnecessary focus on earthly things. But once we were there, I took the opportunity to also preach Christ through signs and wonders. Then he woke up and began to let Jesus make the legs the same length. I commanded the pain to leave through the laying on of hands. It was a good combination.
  3. Peter and I chose to abstain from the event Awakening Europe in Stockholm, but our friends from Ornskoldsvik wanted to meet with us in connection with this. They brought their teenage daughter and her female friend. Peter spoke out that her friend would be saved by chess to salvation. He asked me if I wanted to lead her to faith, but I did not feel that the time was right, so he decided to do it himself. Suddenly, however, was given the opportunity in my hand and I took it. The young lady who was not feeling well, accepted the extended hand of God through Jesus Christ. Baptism she would take part of a little later. Yet another eternal human soul that turns to God and goes from darkness to light. Thank you Jesus!
  4. A colleague of atheistic background, just as me had severe back pain and I had to put my hands on her and pray. I tested even if her legs were different lengths, but it was not. She was much better and I had to tell her about Peter’s and my journey with God in recent years. The day after she confirmed cheerfully that she was still a lot better in the back.
Advertisements

2 thoughts on “Jesusberättelser – mina Apostlagärningar 29.  Jesus stories – my Actes 29.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s