throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Vi vänder ner och upp på Kanada. We turn Canada downside up.

 

Kanada ska bli frälst

Brady och Lana bjöd in mig och Peter att lärjungaträna dem, så att de kommer ut i ett övernaturligt Kristusliv d.v.s ett liv som i Apostlagärningarna. De ville bli kickstartade att bota sjuka och lärjungaträna andra att göra likadant. Vi delade Kristus med varandra och predikade Kristus för andra. Vi fick se många helanden, två befrielser och en ny lärjunge. Vi blev utkastade från två köpcentra och startade en kyrka. Flera syskon kom ut i det övernaturliga Kristuslivet. Dagen efter den större kickstarten, har Lindsay botat och lett en person till frälsning samt även döpt denne. Lana och Brady har planerat in några kickstarter och fortsatt predika Kristus genom tecken och under i vardagen. Se videon som Peter producerat här.

Acts 17:6
Men när de inte fann dem, släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek:”Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen,

På väg mot Kanada (dag 1) 

På planet upplevde Peter inombords en iver att predika och en förväntan att något skulle hända. Inget speciellt hände förrän alla väntade på att gå av planet och en muslimsk kvinna bad Peter hjälpa henne ta ner handbagaget.  Hon berättade då att sonen led av en smärtsam magsjukdom. Peter lade handen på honom och hela planet drog efter andan, men han upplevde ingen förändring och alla verkade lättade. Men Peter befallde åter smärtan att lämna och då försvann den. Efter en vecka bekräftade mamman helandet via mail. Hon tackade Allah, men vi ger äran åt Jesus!

Första anhalten ett hotell (dag 2)

Vid frukosten såg Peter att en servitris hade ont i axeln, varpå jag frågade henne och Jesus botade henne. Hon upplevde värme och att det kändes bättre. Jag bad igen och det blev helt bra. Hon blev berörd och lyssnade på de goda nyheterna om Jesus. Hon heter Grace och jag sade att nåd är precis det hon behöver, för att få frid med Gud. Vi gav henne ett visitkort och filmen “The last reformation The beginning”. Vi berättade att vi kommer tillbaka 31 maj och jag kramade om henne. Hon är kines, så det blev den första kines jag helat.

Våra värdar hämtade oss med bil och Peter kickstartade Brady på vägen. Han var van att vittna om Jesus med ord och hade även bett för några till helande, men utan framgång. Nu fick han bota en tjej med ett allvarligt ryggproblem. Hon upplevde att ryggsmärtan försvann och att de utåtstående kotorna kom på plats. Han blev helt tagen av situationen. På kvällen delade vi vad kyrka är, tills alla fyra höll på att falla i sömn.

Kickstart av Brady och Lana (Dag 3)

Det bästa är att gå två och två, en man och en kvinna. Då kan man bemöta de flesta. Jag började gå med Brady och Peter med Lana. Brady och jag mötte en kvinna på en bänk, som blev botad från smärta i fötterna. Hon öppnade sitt hjärta och berättade att hennes man precis dött och att hon fått cancer. Hon utbrast “ni är sända från Gud till mig”. Brady fick sedan bota en kvinna med problem med knä. Hon tog av knästödet och blev helt botad. Båda dessa var kristna och glada över att Jesus helat dem.

Brady botade en kvinna från smärta i nedre delen av ryggen. Kvinnan blev förvirrad när hon märkte att smärtan var borta. “Hur gjorde du?” frågade hon. Även mannen hade ont i ryggen, Brady befallde smärtan att lämna i Jesus namn. Efter två böner var smärtan helt borta. Brady och jag hade även väckelse bland en grupp indianer. Det började med att jag ville att Brady skulle fråga en grupp, men vi passserade dem. Han frågade i stället en ensam tjej i en kö längre bort. Hon hade ingen smärta, men kände en tjej i den första gruppen, som hade ont i ett knä. Så hon tog oss till dem. Tjejen blev helad, vilket öppnade vägen så att Brady kunde bota två till. Gud har humor.

Vi bytte par och jag fortsatte kickstarta Lana. Vi mötte en kvinna med ont i hela kroppen. Lana lade handen på hennes rygg och befallde smärtan lämna. När hon kände efter, var smärtan borta. Magsmärtan var kvar och Lana lade handen på magen och befallde smärtan gå. Hon hade även smärta i skuldran och högst upp på ryggen. “Wow konstigt”, all smärta är borta!” sade hon efter Lana lagt händerna på övre ryggen. Lana berättade att det var Jesus som botat henne och det vi tagit emot gratis, ger vi bort gratis.

En man kom med smärta i vänster fot, utan sko och med kryckor. Han kunde inte böja tårna, men efter bön var han helad. Dessutom smärta i armbågarna p.g.a artros. Lana kände ett klick och han hörde det. Lana bad även för knät som var stelt, som började bli bättre, tills det var helt bra. Sonen och dottern hade haft för avsikt att tillbringa två veckor med honom för att hjälpa honom, nu kan de göra det för sällskapets skull. De kastade sig om halsen på oss, väldigt upprymda.

På kvällen predikade Peter om lydnad och vi samtalade om budskapet efteråt, utifrån några frågor. Vi bröt bröd och visade hur vi kan ha kyrka genom att i all enkelhet involvera alla. Vi avslutade med att proklamera kyrka i deras hem.

Lana och Brady fick gå själva (dag 4)

Vi sände ut Lana och Bready som ett team att gå själva, vilket gick bra. Vi passade på och bota några och predika Kristus. Peter botade först en man från ont i ryggen. Han skämtade och sade att det var bra, men sen fick Peter be klart. Då frågade mannen “Har du använt helandeenergi på mig?” Vi träffade sen ett par unga tjejer. Jag helade en från smärta i foten och en från smärta i axeln. Tjejen  med smärta i axeln hade ont om hon rörde sig på ett speciellt sätt. Jag uppmanade henne att röra axeln på det sättet och att hitta smärtan. Jag befallde smärtan att gå och hon kunde inte hitta den längre. Den tredje tjejen hade kronisk huvudvärk. Jag befallde den att lämna och hon utbrast frågande “vad?” När hon insåg att den var borta.

På kvällen kom en tjej till Kamloops, för att bli befriad och det tog en timme. Hon kräktes och sedan var det frid. Namnet Jesus är över alla namn.

En dag för själavård (dag 5)

Dagen var vikt för bön och själavård av ett gift par. På kvällen gick vi på en fin restaurant driven av ursprungsbefolkningen. Den magnifika utsikten skymdes dock av regnet. Lana tog intiativ och botade en servitris, som blev märkbart berörd. Hon fick dessutom höra de goda nyheterna om Jesus.

Kickstarten (dag 6)

Peter inspirerade, jag undervisade och Lana & Brady vittnade om hur Gud använt dem. Lana och jag gjorde ett drama om hur vi går tillväga och jag instruerade om det praktiska.

Aleta i mitt team helade en tjej från smärta i knäna. Hon bad flera gånger och tjejen sade att det inte är så illa. Till sist frågade jag hur mycket smärta det är kvar och hon svarade att det inte gör ont längre. Sen bad hon för en tjej med knäproblem. Efter två böner var hon inte längre öm, vilket hon verkligen testade. Sara botade en ung tjejs axel. Smärtan lämnade genast. Hon botade även en ung tjej, som just blivit döpt. Peters team fick bota väldigt många och han visade även Lindsay hur man leder någon till tro på Jesus.

Återsamling i Kamloops

Peter predikade om att fortsätta och jag koordinerade vittnesbörden från teamen. Sedan sände varje teamledare ut sina teammedlemmar till skörden. Dessutom bad vi för olika böneämnen.

En tjej behövde befrielse och jag började driva ut demoner ur henne. Det tog en timme och var som en förlossning. Efter ett tag urskiljde vi att det handlade om en kundalini-ande. Crescendot kom när hon fick ett tungotal med uttydning, att hon är den Helige Andes tempel. Det var precis det som jag erfor och jag grät hejdlöst efteråt. Jag var i nöd för att vi kristna ska vara befriade och leva i renhet. Onda andar ska inte ha fäste i våra liv. Vi avslutade med att unisont sjunga Halleluja. Vackert!

Vattenfall (dag 7)

En dag i Kanadas storslagna natur, där vi levde ut det kristna livet i vardagen. Vi fick bland annat njuta av tre vackra vattenfall  (se blogginlägg) och varandras sällskap.

Vancouver (dag 8) 

I bilen på väg mot Vancouver hade vi kyrka och förmedlade verktyget att studera Guds ord tillsammans och utgå från 4 frågor (1. Vad står det? 2. Vad betyder det? 3.Hur ska du tillämpa det i ditt liv? 4. Hur eller vem ska du dela det med?), så att alla involveras med en koordinator. Bilden av bibelordet blir så mycket större.

Umgänge med John och Sandy

Vi blev sammanförda med John och Sandy i nätverket “the last reformation Canada BC”. John visade oss Vancouver. Vi  tittade på totempålar i en park. Ju närmare jag kom, desto mer började jag hosta. Ju längre ifrån jag gick, desto mindre hostade jag, tills det helt upphörde. Jag mindes plötsligt att detta är ett beteende jag haft tidigare, när det är onda andar närvarande.  Nästa gång ska jag inte bara vara en känslig termometer, men en termostat och sätta temperaturen d.v.s ta auktoritet över demonerna. Där vi går fram ska Kristus regera, eller hur?

Vi hade lite vardagskristendom. Jag botade en kvinna från Sydkorea i ryggen. Det var en hel grupp och ingen kunde engelska, men Peter visade en video och jag botade. John blev sedan kickstartad. Han fick bota en immigrant, en namne från Filippinerna. Han blev botad från smärta i axeln, och lyssnade sedan intresserat på evangelium. De bytte kontaktuppgifter och kom överens att träffas igen. Kvällen avslutades med ett restaurantbesök med Sandy och promenad längs Stilla havet.

På hotellet igen (dag 9)

På hotellet på morgonen botade Peter killen i receptionen från smärta i höften. Även han var kines, så det blev Peters första helade kines. Jag stötte på Grace som tittat på våra videos, men inte var redo att ta beslut att följa Jesus. Hon var dock fortfarande frisk.

På flygplatsen botade jag min första person på damernas. Det var en dam med rullstol, som varit med om en höftoperation. Hon hade problem men smärta i rygg och ben p.g.a artros. Jag bad först för ryggen och sen höften och hon blev helad direkt. Jag sprang och hämtade ett kort och hon berättade glatt att hon är katolik.

Mission complete i Brittish Columbia i Kanada ! The last reformation Sweden och team Ahlman har i Jesu namn gjort det igen! Tack Lana & Brady och alla ära till Gud.

Canada will be saved

Brady and Lana invited me and Peter to disciple them so that they come out into a supernatural life with Christ i.e. life as in Acts. They wanted to be kick-started healing the sick and disciple others to do the same. We shared Christ with each other and preached Christ to others. We got to see many healings, two deliverances and one new disciple. We were thrown out of two shopping malls and started one church. Several siblings came out into the supernatural life of Christ. The day after the major kick start, Lindsay cured and led a person to salvation, and even baptised him. Lana and Brady have planned some kickstarts and continued preaching Christ through signs and wonders in everyday life. See the video that Peter produced here.

Acts 17: 6
And when they found them not, they dragged Jason and certain brethren before the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

Towards Canada (Day 1)

On the plane experienced Peter inside an eagerness to preach, and an expectation that something would happen. Nothing special happened until everyone was waiting to get off the plane and a Muslim woman asked Peter to help her take down the hand luggage. She told him that her son suffered from a painful stomach disease. Peter put his hand on him and the whole plane gasped, but he experienced no change and everyone seemed relieved. But Peter was again commanding the pain to leave and then it disappeared. After a week, confirmed the mother healing via email. She thanked Allah, but we give glory to Jesus!

First stop, a hotel (Day 2)

At breakfast Peter saw that a waitress had a sore shoulder, and then I asked her, and Jesus healed her. She experienced the warmth and it felt better. I prayed again and she was totalt good. She was touched and listened to the good news about Jesus. Her name is Grace and I said that grace is just what she needs to make peace with God. We gave her a business card, and the movie “The Last Reformation The beginning”. We told her that we will return 31 May and I hugged her. She is Chinese, so it became the first Chinese person I have healed.

Our hosts picked us up by car and Peter than kick-started Brady on the road. He was used to testify of Jesus with words and had even prayed for some for healing, but without success. Now he had to cure a girl with a serious back problem. She felt the back pain disappeared and that the protruding vertebrae came on the scene. He was blown away by the situation. In the evening we shared what Church is, until all four were about to fall asleep.

Kickstart Brady and Lana (Day 3)

It is best to go two by two, a man and a woman. Then you can respond to most people. I started to go with Brady and Peter with Lana. Brady and I met a woman on a bench, who was healed of pain in her feet. She opened her heart and told us that her husband just died and that she had cancer. She exclaimed, “you are sent from God to me.” Brady was then cure a woman with knee problems. She took off the knee brace and was completely cured. Both of these were Christians and happy that Jesus healed them.

Brady cured a woman from pain in the lower back. The woman was confused when she noticed that the pain was gone. “How did you do?” she asked. Although the man had back pain, Brady commanded the pain to leave in Jesus name. After two prayers, the pain was completely gone. Brady and I even had a revival among a group of Native Americans. It started when I wanted Brady to ask the group, but we passed them. He asked instead a lonely girl in a queue beyond. She had no pain, but knew a girl in the first group, who had a sore knee. So she took us to them. The girl was healed, which opened the way so that Brady could cure two more. God has humor.

We swapped pair and I continued to kick start Lana. We met a woman with pain throughout the body. Lana laid her hand on her back and commanded the pain to leave. When she felt after, the pain was gone. The stomach pain was left and Lana laid her hand on her stomach and commanded the pain to go. She also had pain in the shoulder and the top of the back. “Wow wonder”, all the pain is gone! “She said after Lana put her hands on the upper back. Lana told her that it was Jesus who cured her and that we have received for free, we give away for free.

A man came with pain in the left foot, without shoe and with crutches. He could not bend his toes, but after prayer, he was healed. In addition, pain in the elbows due to osteoarthritis. Lana felt a click and he heard it. Lana also prayed for the knee which was stiff, which began to get better, until it was totally fine. Son and daughter had intended to spend two weeks with him to help him, now they can do it to fellowship. They threw about our neck very excited.

In the evening, Peter preached obedience and we talked about the message afterwards, based on a few questions. We broke bread and showed how we can have church by the simplicity involving everyone. We ended by proclaiming church in their home.

Lana and Brady a team (Day 4)

We sent out Lana and Brady as a team to go themselves, which went well. We took the opportunity and cure some and preach Christ. Peter healed a man from back pain. He first joked and said it was good, but then Peter had to pray mord. Then the man asked “Have you used the healing energy for me?” We then met a couple of young girls. I healed one from a pain in the foot and one from pain in the shoulder. The girl with pain in the shoulder was in pain if she moved in a special way. I urged her to touch the shoulder that way, and to find the pain. I commanded the pain to go and she could not find it anymore. The third girl had chronic headache. I commanded it to leave and she exclaimed “what?” When she realized it was gone.

In the evening a girl came to Kamloops, to be freed, and it took an hour. She vomited and then there was peace. The name of Jesus is above every name.

One day for counseling (day 5)

The day was planned for prayer and pastoral care of a married couple. In the evening we went to a nice restaurant operated by the native inhabitants. The magnificent view was obscured, however, by the rain. Lana took the initiative and healed a waitress, who was noticeably touched. She also got to hear the good news about Jesus.

Kickstart (Day 6)

Peter inspired, I taught and Lana & Brady testified of how God used them. Lana and I did a drama about how we proceed and I instructed about the practical.

Aleta in my team healed a girl from pain in the knees. She prayed several times and the girl said that it is not so bad. Finally, I asked how much pain is still there and she replied that it does not hurt anymore. Then she prayed for a girl with knee problems. After two prayers, she was no longer sore, which she really tested. Sara cured a young girl’s shoulder. The pain left immediately. She was really happy. She also cured a young girl, who had just been baptized. Peter’s team got the cure very many and he also showed Lindsay how to lead someone to faith in Jesus.

Reassembly in Kamloops

Peter preached to continue and I coordinated the testimonies of the teams. Since every team leader sent of the team members to the harvest. In addition, we prayed for different prayer subjects.

One woman needed deliverance and I began to drive out the demons out of her. It took an hour and was like giving birth. After a while we discerned that it was about a kundalini spirit. Crescendo came when she got a tongue with interpretation, that she is the Holy Spirit’s temple. It was exactly what I experienced and I cried uncontrollably afterwards. I was in pain for Christians to be freed and live in purity. Evil spirits will not have a foothold in our lives. We finished with the unison singing Alleluia. Beautifully!

Waterfalls (Day 7)

One day in Canada’s magnificent nature, where we were living out the Christian life in everyday life. We enjoyed three beautiful waterfalls (see blog post) and each others company.

Vancouver (day 8)

In the car on the way to Vancouver, we had church and brokered tool to study God’s word together and assume 4 questions (1. What does it say? 2. What does it mean? 3. How will you apply it in your life? 4. How or who will you share it with?), so that all are involved and with a coordinator. The image of the word of the Bible is so much greater.

Fellowship with John and Sandy

We were brought together with John and Sandy in the network “The Last Reformation Canada BC”. John showed us Vancouver. We looked at the totem poles in a park. The closer I got, the more I began to cough. The farther away I went, the less I coughed until it completely stopped. I suddenly remembered that this is a behavior I’ve had before, when evil spirits are present. Next time, I’ll not only be a sensitive thermometer but a thermostat and set the temperature i.e. take authority over demons. Where we go forward Christ will reign, is it?

We had a little living Christianity. I cured a woman from South Korea in the back. There was a whole group, and no one spoke English, but Peter showed a video and I healed. John was then kick started. He healed an immigrant, another John of the Philippines. He was healed of pain in the shoulder, and then listened with interest to the Gospel. They exchanged contact information and agreed to meet again. The evening ended with a restaurant visit with Sandy and a walk along the Pacific Ocean.

At the hotel again (day 9)

At the hotel in the morning Peter cured the guy in the reception of pain in the hip. Although he was Chinese, so it was Peter’s first healed Chinese. I ran into Grace who looked at our video, but was not ready to take a decision to follow Jesus. However, she was still healthy.

At the airport healed my first person in the restroom. There was a lady in a wheelchair, who experienced a hip operation. She had problems, but the pain in her back and legs due to osteoarthritis. I first prayed for the back and then the hip and she was healed immediately. I ran and picked a card and she told me cheerfully that she is a Catholic.

Mission complete in British Columbia, Canada! The last reformation Sweden and team Ahlman in the name of Jesus did it again! Thanks Lana & Brady and all the glory to God.

Advertisements


Leave a comment

Kyrka på stan -1 timme. One hour – church in town.

image

Alla vi bad för blev botade

Peter och jag hade kyrka på stan efter vi haft varsin Lärjungagrupp i Tullinge. Vi gick ut och predikade Kristus genom tecken och under på Skärholmens centrum. Vi botade sjuka och vittnade om Jesus. Vi mötte mest tjejer i början och Peter lät mig be för de flesta. Det var fantastiskt kul!

Vi träffade först en kristen palestinsk kvinna, som brukar gå till södermalmskyrkan. Hon blev väldigt uppmuntrad av vårt budskap och önskade oss all välsignelse. Sedan mötte vi två underbara kvinnor som trodde på Gud, men det visade sig att de tillhörde Johannes döparens sekt. De har en egen bok, som de dock inte läser. De var bekymrade över hur de ska få sina barn att tro på Gud, när de lever här i sekulariserade Sverige. Jag passade på att predika korset och Jesus, som den enda vägen. Vi gav dem varsitt Nya Testamente och uppmuntrade dem att läsa det. Vi berättade att de kunde hitta texter om Johannes döparen i Bibeln. De visste inte ens att Jesus och Johannes är kusiner, födda med tre månaders mellanrum. Jag fick be för den ena som hade ont i axeln och hon blev botad, och sedan även för den andra, som hade lite ont i ryggen. De var helt förundrade över att de blivit helade och över samtalet om Gud.

Därefter träffade vi två systrar från Albanien, som talade knagglig svenska. Jag bad för den enas axel och hon blev helad direkt. Jag bad för den yngres knä (om jag inte minns fel), som blev botad. Den äldre systern var helt förundrad och kände hela tiden efter och konstaterade att helandet var verkligt och bestod. Hon insisterade på att deras mamma också behövde bli frisk. Jag sade att vi kände flera som bodde i närheten som kunde komma och bota deras mamma. Men hon såg skeptisk ut och även om vi bekräftade att även Peter kunde be, så var det bara jag som var aktuell. De trodde att jag var den stora helaren. Underligt för mig, eftersom det är så självklart att det är Jesus som helar och använder alla sina barn. Dessutom gav vi dem varsitt nya testamente på svenska, så de kan lära sig språket snabbare. Vi kom efter detta till tals med afrikanska kvinnor på en bänk och den ena hade ont i fingret. Jag lade handen på fingret och befallde smärtan gå och hon blev helad på studs. Det är så underbart att se människors reaktioner, när Gud griper in i deras liv.

Vi träffade en ung man som röker hasch och ämnar fortsätta, eftersom han inte ser något problem med det. Han hade ont i ryggen och Peter fick bota honom. Smärtan försvann direkt och sedan fick Peter även be för hans liv. Den andre mannen var född på nytt och hade ont i ryggen. Han ville också ha förbön, när nu den yngre mannen fått det. Den äldre uppfattade det som om Peter ledde den yngre till tro. Gud vet vad som hände. Han blev i alla fall märkbart berörd. Förhoppningsvis släpper han fokus på knarket och börjar följa Jesus istället. Plötsligt ramlar en kvinna och faller framför oss. Peter bad för henne och hon blev positivt berörd. Peter bad även för en man med ryggsmärta, som blev helad och pratade ganska länge med oss.

Vi gick ut och sådde och lämnar växten till Gud. Han leder oss att skörda ett annat tillfälle eller så får någon annan gå in i vårt arbete. Varken Peter eller jag fick någon maning att fisken fastnat på kroken. Men utan sådd, blir det heller ingen skörd. Så låt oss fortsätta gå ut och predika Kristus för folket!

All we prayed for was healed

Peter and I had a church on town after we had each life transformation groups in Tullinge. We went out and preached Christ through signs and wonders in Skärholmens center. We healed the sick and testified about Jesus. We met most women in the beginning and Peter let me pray for most. It was great fun.

We first met a Christian Palestinian woman, who usually go to Södermalm Church. She was very encouraged by our message and wished us all the blessing. Than we met two wonderful women who believed in God, but it turned out that they belonged to John the Baptist sect. They have their own book, which, however, they do not read. They were concerned about how to get their children to believe in God, when they live here in secularized Sweden. I took the opportunity to preach the cross and Jesus, as the only way. We gave them each New Testament and encouraged them to read it. We told they that they could find the lyrics of John the Baptist in the Bible. They did not even know that Jesus and John are cousins, born three months apart. I was praying for one who had a sore shoulder and she was cured, and then also for the other, who had a little pain in the back.  They were totally amazed that they were healed and about the conversation about God.

Then we met two sisters from Albania, who spoke Swedish bumpy. I prayed for the elder sisters shoulder and she was healed immediately. I prayed for the younger knee, if I remember correctly, that was cured. The elder sister was totally amazed and felt after all the time and found that the healing was real and was composed. She insisted that their mother had to be healthy too. I said we knew several who lived nearby who could come and heal their mother. But she looked skeptical and even though we confirmed that even Peter could heal, so it was just me that was current. They thought I was the great healer. Oddly for me, because it is so obvious that it is Jesus who heals and He uses all his children. We also gave them each New Testament in Swedish, so they can learn the language faster. We came to terms with two women on a bench, and one had a sore finger. I put my hand on her finger and commanded the pain to go and she was healed on the bounce. It is so wonderful to see people’s reactions when God intervenes in their lives.

We met a young man who smokes hashish and intends to continue, because he sees no problem with it. He had a sore back and Peter got to heal him. The pain disappeared immediately and then Peter also prayed for his life. The other man was born again and had back pain. He also wanted prayer, now that the younger man received it. The older perceived it as Peter led the young to faith. God knows what happened. He was in all cases significantly affected. Hopefully he releases focus on drugs and begin to follow Jesus instead. Suddenly a woman slips and falls in front of us. Peter prayed for her and she was positively affected. Peter also prayed for a man with back pain, which was healed and talked for quite some time with us.

We went out and sowed, leaving growth to God. He leads us to reap another occasion or get someone else to go into our work. Neither Peter nor I got a call that the fish caught on the hook. But without sowing, it will also be no harvest. So let us continue to go out and preach Christ to the people!


2 Comments

Vem är du? Who are you?

 

När allting faller

Proverbs 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

Bevara ditt hjärta. Lev rent och utan masker. När allting faller, står du på Klippan? Du kan inte gömma dig bakom din man eller hustru, ditt engagemang i församlingen eller ditt välgörenhetsarbete. Gud känner dig utan och innan. Förrän ett ord är på din tunga, vet Han allt om det. Inför Honom är du naken. Så välj att leva transparent utan masker.

Är livet med Gud verkligt för dig? Livet med Gud är verkligt. Låt det vara verkligt för dig. Prata med Jesus som om han lyssnar och svarar. Det är en dialog, inte en monolog. Han är inte din psykiater eller din papperskorg. När du vaknar upp på morgonen ropar Han av glädje och dansar i förväntan att du ska vända dig till Honom. Han som inte sover och vakar över dig hela natten, längtar efter ditt gensvar. Får Han det? Ditt hjärta och Guds hjärta slår de samma slag?

Efter 30 års äktenskap eller 20 års engagemang i kyrkan, låt det inte visa sig att allt är en chimär.Du kan inte gömma dig bakom någon annan eller något annat. Vi kommer alla var och en enskilt att träda fram inför Kristi domstol. Han är en härlig och rättfärdig Gud, full av barmhärtighet och stor i nåd. Nåden är ny varje morgon, tills denna tid tar slut.

När jag märker att närheten till Gud saknas i mitt liv, upplever jag en tomhet som bara Gud kan fylla. Då handlar det inte om rätt böneteknik eller rätta ord. Utan om djup kommunikation hjärta till hjärta. För mig blir det ofta en tyst innerlig bön, med handen på hjärtat och tårarna som fylls, när Gud möter med mig. Han mättar mitt begär med sitt goda; sig själv.

Vem är du? Vad definierar dig? Bara det du har kan du ge och bara det du har kan du bevara. Är ditt hjärta hos Jesus? Är Jesus ditt liv? Spelar ingen roll hur det ser ut eller verkar att vara. Bara du och Gud känner ditt hjärta. Det håller inte att kallprata om väder och vind, utan till slut måste du och jag bekänna färg. Tror vi på Jesus eller är vi med i en klubb? Livet med Gud är verkligt, precis som Gud själv är verklig och löftena Han gett är sanna. Var verklig och sann du med. När klipporna faller och fasaden rämnar, står du ensam kvar?  Eller finns Gud i ditt liv?

Det är inte för sent. Läser du detta, kasta dig på Gud och ge upp. Du är efterlyst! Upp med händerna, ner på knäna och fall på ditt ansikte. Överlåt ditt liv till Gud och offra dig som ett levande offer på altaret. Jag kan inte tvinga dig och Gud vägrar tvinga någon. Han är en gentleman och vill inte ha robotar. Han vill ha våra hjärtan. Jag har gett Honom mitt, ge Jesus ditt hjärta idag!

When everything falls

Proverbs 4:23
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.

Preserve your heart. Live pure and without masks. When everything falls, you stand on the Rock? You can not hide behind your husband or wife, your involvement in parish or your charity work. God knows you inside and out. Before a word is on your tongue, He knows all about it. Ahead of Him are you naked. So choose to live transparently without masks.

Is life with God real to you? Life with God is real. Let it be real for you. Talk to Jesus as if He listens and responds. It is a dialogue, not a monologue. He is not your psychiatrist or your trash. When you wake up in the morning He cries of joy and dancing in the expectation that you will turn to Him. He who does not sleep and watch over you all night long for your response. Can He do it? Your heart and God’s heart beats the same kind?

After 30 years of marriage and 20 years of involvement in the church, do not let it appear that everything is an illusion. You can not hide behind someone else or something else. We will all each individual appear before the judgment seat of Christ. He is a wonderful, righteous God, full of mercy and plenteous in grace. The grace is new every morning, until the time runs out.

When I notice that intimacy to God is missing in my life, I feel an emptiness that only God can fill. Then it’s not about right ways of prayer or right words. But the deep heart to heart communication. For me, it often becomes a silent fervent prayer, with hand on heart, and tears filled, when God meets with me. He fills my desires with good things; Himself.

Who are you? What defines you? Just what you have you can give, and only what you have, you can preserve. Is your heart with Jesus? Is Jesus your life? Does not matter how it looks or seems to be. Only you and God knows your heart. It is not enough to talk about the weather, but in the end you and I must confess color. We believe in Jesus or we are a club? Life with God is real, just as God is real and His promises are true. Be real and true. When rocks fall and facade splits, you stand alone? Or is God in your life?

It is not to late. Are you reading this, throw yourself on God and give up. You are wanted! Hands up, down on your knees and fall on your face. Entrust your life to God and sacrifice yourself as a living sacrifice on the altar. I can not force you and God refuses to force anyone. He is a gentleman and does not want robots. He wants our hearts. I have given him mine, give Jesus your heart today!


2 Comments

Det är tid. It’s time.

Nådens tidsålder

Det är tid nu. Nådens tid är nu. Frälsningens dag är idag.

Luke 4:18-19
Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig
till att predika glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut
frihet för de fångna
och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
och predika ett nådens år från Herren.

Men en dag är nåden slut.

Gud älskar människan så mycket att han dog. Det var Hans val och han valde att dö. Han har dött och det är sant och rätt. Även om det var för 2000 år sedan. Han gick i döden för dig och mig, för att vinna oss tillbaka för all tid. Han ville aldrig vända bort sitt ansikte, från någon enda av oss.

Mig, kommer Han alltid se och omsluta. Men, en dag vänder Han bort sitt ansikte, från den, som beslutar att inte ta emot gåvan till evigt liv. Den, som väljer att fortsätta leva ett liv bortvänt från Gud, kommer Han slutligen vända bort sitt ansikte ifrån.

Synden är utplånad i Kristus, men utanför är den en stötesten, för en helig Gud. Må inga fler vända sig bort från denna vackra stora kärlek och starka nåd.

Guds ansikte vänt till dig eller bortvänt från dig?

  1. Vad väljer du?

Omvänd dig från synden och vänd dig mot Gud. Lev ett Guds-tillvänt liv! Det är din chans.

Age of grace

It’s time now. Grace time is now. Day of salvation is today.

Luke 4:18-19
“The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to proclaim liberty to the captives
and recovering of sight to the blind,
to set at liberty those who are oppressed,
to proclaim the year of the Lord’s favor.”

But one day grace is over.

God loves man so much that he died. It was His choice, and He chose to die. He has died and it is true and correct. Although it was 2000 years ago. He went into death for you and me, to win us back for all time. He would never turn His face away from any one of us.

Me, He will always see and envelop. However, one day He turns His face away from the one who decides not to accept the gift of eternal life. Anyone who chooses to continue living a life turned away from God, He will finally turn His face away from.

The sin is blotted out in Christ, but outside it is a stumbling block, for a holy God. Let no more people turn away from this beautiful great love and strong mercy.

God’s face turned to you, or turned away from you?

  1. What do you choose?

Repent of sin and turn to God. Live a God-to life! It’s your chance.

 


1 Comment

Varande och görande. To be and to do.

 

Förbli i Kristus

Det finns ett varande och ett görande i vår efterföljelse av Jesus. Han har kallat oss att förbli i Honom och att komma in i Hans vila. Det handlar om vem Han är och vad Han har gjort. Det handlar inte om vår prestation, även om vi fått ett uppdrag. Vårt liv är Kristus och kan vara dolt i Honom. Vårt liv är tänkt att vara så beskyddat och omslutet så att vi är helt gömda i Gud. Såna kristna kan de onda andarna inte urskilja, utan de ser bara ett bländande ljus. Det är det ljus dit ingen kan komma, det ljus var Gud bor och är i.

1 Timothy 6:16
som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

När vi koncentrerar oss på Jesus och på att finna trons vila samt att förbli i kärleken, då fylls vi på insidan och livet kan flöda över och ut ur oss. Det är det överflödande livet, som bara måste få komma ut och forsar fram och ger världen liv. Det är det livet, som är det levande vatten som strömmar ut ur oss och är den Helige Anden. Då blir oket milt och bördan lätt att följa Jesus ut till världen och ge vidare det vi fått.

Inför tronen förmedlar Gud sin nöd till oss för de förlorade, så att vårt hjärta brister och vi vill gå ut och vi vill ge världen det liv vi fått, för intet. Vi har inte betalat något, men Gud har betalat allt. Han gav sitt bästa för att ge världen liv, nämligen Jesus Kristus sin egen och ende son, Guds lamm som utplånar världens synd.

Det är synden som står i vägen och den största synden är att gå sin egen väg. Att vägra böja sig för Gud och ta emot Hans hjärta. Lösningen är att du vänder om 180 grader och tar emot tron på Jesus. Kom in i nåden och sanningen och därmed också nöden för de som ännu inte ser. Min vän, det finns ett varande och ett görande i Kristus som väntar på dig.

Abide in Christ

There is a state of being and doing in our discipleship of Jesus. He has called us to remain in Him and enter His rest. It’s about who He is and what He has done. It’s not about our performance, although we got a mission. Our life is Christ and can be hidden in Him. Our life is supposed to be protected and enclosed so that we are completely hidden in God. Such Christians can the evil spirits not distinguish, but they only see a blinding light. It is the light which no man can ender into, the light where God lives and is.

1 Timothy 6:16
who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen.

When we focus on Jesus and on finding the faith to rest and remain in love, when we are filled on the inside, and life can flow over and out of us. It is the abundant life that just has to get out and gushes out and gives life to the world. It is the life that is the living water flowing out of us that is the Holy Spirit. Then is the mild yoke and burden easy to follow Jesus to the world and pass on what we received.

Before the throne of God conveys his distress to us for the lost, so that our heart breaks and we want to go out and we want to give the world the life we recieved, for nothing. We have not paid anything, but God has paid everything. He gave his best to give life to the world, Jesus Christ, his own and only Son, the Lamb of God that erases sin of the world.

It is sin that stands in the way and the greatest sin is to go our own way. Refusing to bow to God and receive His heart. The solution is that you turn around 180 degrees and receive the faith of Jesus. Come into grace and truth, and thus also the need for those who do not yet see. My friend, there is a state of being and doing in Christ that is waiting for you.