Skönhet, en meditation. Beauty, a meditation.

Ecclesiastes 3:11
Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Sagans älvor i dans, trolsk dimma eller omfång av vacker vattenånga svävade över Fyrisån. Det fick mig att stanna upp mitt i mitt tunnelseende som pendlare på väg till tåget.

Livet är vackert och vi är kallade att leva det fullt ut.
Gör en piruett på vägen till jobbet.
Bjud upp till dans och gör någon häpen och glad.
Ställ dig på en klippa och kasta dig ut över branten i ett dyk ner i havet.

På hemvägen låg vattnet spegelblankt i solgasset. Jag upplever skapelsens skönhet.

Gud kommer att fylla denna jord med sin härlighet innan han skapar en ny jord och en ny himmel. Låt oss tillsammans med Honom återlösa skapelsen och människorna. Det finns inget vackrare än en återfunnen själ för Guds himmel. Förlåtelse är nyckeln och vi har det förlösande i vår hand, i vårt hjärta nämligen evangelium om Guds Son Jesus Kristus.

Lev och hjälp leva nu och i evighet!

Fairytale’s elves in dancing, magical mist or range of beautiful water vapor hovered over the river. It made me stop in the middle of my tunnel vision as a commuter on the way to the train.

Life is beautiful and we are called to live it fully.
Do a pirouette on the way to work.
Invite up to dance and make someone astonished and delighted.
Stand on a cliff and throw yourself over the precipice into a dive into the sea.

On the way home the water was smooth as glass in the sun. I experience the beauty of creation.

God will fill this earth with his glory before he creates a new earth and a new heaven. Let us together with Him redeem creation and people. There is nothing more beautiful than a reconciled soul of God’s heaven. Forgiveness is the key and we have the redemptive in our hand, in our heart namely the gospel of God’s Son, Jesus Christ.

Live and help live now and forever!

Ecclesiastes 3:11
He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man’s heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s