Jag bär Jesu bild. I bear the image of Jesus.

Jesus är solen

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Men bilden jag bär i min famn strålar starkare än solens glans. Ju mer jag skådar in i den, ju mer jag speglar mig i den, desto mer lik den blir jag. Ju närmare jag håller bilden, desto mer ett med den blir jag.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Men jag vill vara en måne för den bild jag bär i min famn. Precis som månen reflekterar solens glans vill jag reflektera den bild jag bär i min famn.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Bilden jag bär i min famn bär jag nära mitt hjärta. Bilden jag bär i min famn är solen i mitt liv. Precis som jorden kretsar kring solen i sin bana, kretsar mitt liv kring Jesus i sin bana. Jag vill vara jorden i min sols liv.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Bilden jag bär i min famn är Guds Son, MänniskoSonen, lammet som blev slaktat före världens begynnelse, den lidande tjänaren, den stridande konungen, Messias konungarnas konung.

Det är inte månen jag bär i min famn och inte heller solen. Jag bär bilden av Jesus i min famn och jag skådar in i Hans ansikte och blir mer och mer lik den bild jag bär i min famn. Jag blir förvandlad genom Guds Ande och formas till Sonens bild.

Jesus is the sun

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. But the picture I carry in my arms is stronger than the sun rays shine. The more I look into it, the more I reflect myself in it, the more like it I become. The closer I hold the image, the more one with it I become.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. But I want to be a moon for the picture I carry in my arms. Just as the moon reflects the sunshine I want to reflect the image I carry in my arms.
It is not the moon I carry in my arms and not the sun. The image I carry in my arms I carry close to my heart. The image I carry in my arms, is the sun in my life. Just as the earth orbits the sun, my life revolves around Jesus. I want to be earth in my suns life.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. The image I carry in my arms is the Son of God, Son of Man, the Lamb that was slain before the foundation of the world, the suffering servant, the warring king, the Messiah the King of kings.

It is not the moon I carry in my arms and not the sun. I carry the picture of Jesus in my arms and I gaze into His face and become more and more like the picture I carry in my arms. I will be transformed by God’s Spirit and formed into the picture of the Son.

7 thoughts on “Jag bär Jesu bild. I bear the image of Jesus.

    1. Tack Kia det gläder mig. Jag upplever verkligen att Gud är med mig när jag skriver. Just denna är ju lite speciell. Då de är den första dikt jag fått sen jag blev frälst.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s