Vi ska bära frukt som består, sade Jesus. You will bear fruit that abides, said Jesus

Jag frågade Peter om det har burit någon frukt, att lärjungaträna andra troende att bota sjuka, eller “kickstarta” som han utrycker det. När jag tänkte på det, kändes det som om de flesta inte tagit det vidare. Några frågar om vi kan gå tillsammans igen. De verkar inte förstå, att det fanns ett syfte med… Read More Vi ska bära frukt som består, sade Jesus. You will bear fruit that abides, said Jesus

Bryta bröd tillsammans. Breaking bread together.

Brödsbrytelse, nattvard eller förbundsmåltid är en helig handling inför Guds ansikte, som vi som troende kan erfara tillsammans. Omvändelse till Kristus, dop i vatten och Ande är händelser som ger mersmak, men inte upprepas. En Herre, en tro, ett dop. Däremot är nattvarden en helig förbundsmåltid, som kan upprepas dagligen. Inför Gud bryter vi bröd… Read More Bryta bröd tillsammans. Breaking bread together.

Bär Jesu bild och förvandlas. Carry the image of Jesus and be transformed.

Följande bibelord från 1 Korintiebrevet kapitel 15 har gripit mitt hjärta sista tiden: “Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som… Read More Bär Jesu bild och förvandlas. Carry the image of Jesus and be transformed.

Tecken och under i Göteborg under TV inspelning. Signs and wonders in Gothenburg during TV recording.

Jaha, då kan vi lägga till erfarenheterna att vi blivit filmade för TV. Dock än så länge kristen TV, som ska visas i Norge och Sverige. Åh, min bön är att budskapet ska gå fram: Att Jesus helar än idag Att bota sjuka är ett medel för att vinna människor för evigheten Att bota sjuka… Read More Tecken och under i Göteborg under TV inspelning. Signs and wonders in Gothenburg during TV recording.